Home is where your ♥ is

Septembrie.

Parfum de toamnă, peisaje în culori vii, apusuri ce-ţi transmit o stare de nedescris, ploaie de frunze ce se transformă în cărare şi mult dor.

Dor de iubire. Dor de acasă.

În viaţă există momente absolut minunate care schimbă totul la superlativ şi lucruri, locuri, anotimpuri ce înainte nu aveau sens, îşi pun amprenta în suflet pe o perioadă nedeterminată.

Ştiau dinainte de a se întâlni că între ei este ceva diferit.

Şi mai ştiau că se vor găsi şi regăsi în acelaşi timp atunci când se vor întâlni.

Suflete pereche îşi spun uneori. De fapt, deseori.

Şi se completează reciproc în tot ceea ce fac fără să depună vreun efort.

Inspiraţie. Creativitate. Scris. Fotografie. Sentimente. Vise. Dorinţe. Nebunii. Proiecte.

Toate acestea sunt împărtăşite şi trăite de amândoi în acelaşi ritm.

Împreună transformă locurile, oamenii şi momentele în poveşti pline de emoţie.

Ei suntem noi.

Iar noi suntem Jurnal Fotografic.

Cu drag,
Silviu şi Simona


September.

You can feel the scent of autumn. Landscapes in vivid colors, sunsets that makes you feel beyond description, shower of leaves that turn into paths and a strong feeling of longing.

Longing for love. Longing for home.

In life there are amazing moments that change everything in an absolutely wonderful way. Things, places, seasons that didn’t had meaning before, leaves a mark on your soul indefinitely.

They knew before they met that is something different between them. And they found themselves in a long embrace.

Sometimes they call each other soul mates. Actually, quit often.

And everything they do is made without any effort.

Inspiration. Creativity. Writing. Photography. Feelings. Dreams. Desires. Crazy moments. Projects.

All these are shared and experienced by both of them in the same rhythm.

Together they transform places, people and moments into stories full of emotion.

They are us.

And we are Jurnal Fotografic.

Sending our love to you,
Simona & Silviu

Leave a comment